Pilar nº 9 (P9), Quart fris

Pilar sud-occidental. En aquest fris s'hi representen, precedides de dos capitells, diverses escenes del Gènesi, continuació de la seqüència explicada en el fris anterior. Desenvolupa, en diverses composicions, l'embarcament a l'arca i la fi del diluvi amb l'arribada del colom.

Esquerra: capitell final del fris anterior. Dreta: capitell inicial del fris, amb una escena de lluita d'un personatge que repenja els peus als lloms de sengles lleons que el flanquegen i li mosseguen les mans.

Capitell inicial del fris, amb una parella d'ocells historiats entre elements vegetals.

Embarcament de l'arca. Basat en el text: Noè es refugià a l'arca amb els seus fills, la seva muller i les mullers dels seus fills, quan vingué l'aigua del diluvi. (Gènesi, 7:7).

Fi del diluvi amb l'arribada del colom. Basat en el text: Al cap de quaranta dies, Noè va obrir la finestra que havia fet a l'arca i avià el corb, que se'n va anar i va tornar, esperant que s'eixugués l'aigua a la terra. Aleshores Noè avià el colom per veure si havia minvat l'aigua a la terra. Però el colom no va trobar cap indret on posar les potetes, i se'n tornà a l'arca, perquè l'aigua cobria encara la terra. Ell allargà la mà, el prengué i l'acollí amb ell a l'arca. Va esperar encara set dies més, i avià una altra vegada el colom fora de l'arca. Cap al tard, el colom li tornà duent al bec una fulla tendra d'olivera. Aleshores Noè va comprendre que l'aigua havia minvat a la terra. Va esperar encara set dies més, i avià el colom, que ja no va tornar. (Gènesi, 8:6-12).

Capitell final del fris amb representació d'una parella de dracs entre elements vegetals, picotejant fruits.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal Farreras. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8
  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next