Capitell nº 26

Capitell historiat. Cicle de Noè a la vinya. Escenes continuació de les representades al pilar nº 9 anterior.

La figuració de les escenes està sobreposada a un fons decorat amb elements vegetals que emergeixen de la boca d'un animal fantàstic, que es perllonguen i encreuen a la part superior del capitell.

Noè, agricultor, fou el primer a plantar una vinya. Va beure vi, es va embriagar i es va despullar dins la seva tenda. Cam, el pare de Canaan, va veure la nuesa del seu pare i ho féu saber als seus dos germans a fora. Però Sem i Jàfet prengueren un mantell, se'l posaren tots dos a les espatlles i, caminant a reculons, van cobrir la nuesa del seu pare. Com que tenien la cara girada enrera, no van veure la nuesa del seu pare. Quan Noè es va despertar de la seva embriaguesa i va saber el que li havia fet el seu fill petit, digué: «Maleït sia Canaan! Que sigui per als seus germans l'esclau dels esclaus!» Digué encara: «Beneït sia Jahvè, el Déu de Sem, i que Canaan sigui el seu esclau! Que Déu dilati Jàfet, que habiti a les tendes de Sem, que Canaan sigui l'esclau d'ells!» (Gènesi, 9:20-27)

La nuesa de Noè, il·lustració de la Crònica de Nuremberg, 1493. (Wikipèdia).


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral


  • Back-Index-Next