Pilar nº 9 (P9), Tercer fris

Pilar sud-occidental. En aquest fris s'hi representen diverses escenes del Gènesi, continuació de la seqüència explicada en el fris anterior. Desenvolupa, en diverses composicions, la construcció de l'arca per Noè i el seu fill, amb l'esbrancament d'un tronc i el treball en el banc de fusta.

Esbrancament d'un arbre. L'escena està situada a tocar el capitell frontisa entre aquesta seqüència i l'anterior, on apareixen els dracs. Noè ho va fer. Tot ho va fer d'acord amb allò que Déu li havia manat. (Gènesi, 7:22)

Treball de Noè i el seu fill al banc de fusta. Continuació de l'escena anterior, segueix en treball preparatori dels materials per a la construcció de l'arca ordenada per Déu.

Final de la seqüència. Al final del fris, i ja formant el capitell, una parella de sirenes ocell amb cua acabada amb palmeta.

Pilar nº 9 (Capitell a l'extrem, tercer fris)

Detall de les figures de l'anterior imatge parella de sirenes, temàtica emparentada amb un altre capitell gironí, del claustre de Sant Pere de Galligants, l'identificat com capitell nº 39, i en un creuer de la mateixa església, tot i que seguint una imagineria ben diferenciada en un i altre cas.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next