Pilar nº 6 (P6).

Pilar oriental. Conjunt de frisos amb elements vegetals, amb capitells de tipus corintis i altres decorats amb elements zoomòrfics: ocells sobre acants entortilligats pels colls, i ocells sobre palmeta mossegant-se les potes.

Detall del capitell amb ocell sobre palmeta mossegant-se les potes, i part del fris amb elements vegetals.

Fragment de capitell corinti i fragment de fris amb elements vegetals.

Fragment de fris amb elements vegetals.

Conjunt del de fris amb elements vegetals.

Esquerra i dreta, capitells de tipus corinti i amb capitell amb ocell mossegant-se les potes.

Pilar nº 6

A baix, esquerra: Capitell de tipus corinti, de factura i disseny similars al del pilar anterior.

Dreta: capitell amb decoració de tipus zoomòrfic constituïda per ocells entortilligats pels colls, amb decoració de plomatge habitual en els representats en els capitells de la sèrie, sobre fulles d'acant i fruits, mossegant-se les potes amb la mateixa simbologia explicada al pilar anterior nº 5.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next