Pilar nº 5 (P5).

Pilar oriental. Conjunt de frisos amb elements vegetals, amb tres capitells de tipus corintis i decoració amb elements vegetals, i capitell amb parella d'ocells sobre palmeta mossegant-se les potes.

Detall del capitell amb ocell mossegant-se les potes, i part del fris amb elements vegetals.

Capitell corinti i fragment de fris amb elements vegetals.

Fragment de fris amb elements vegetals, i capitell amb ocell mossegant-se les potes.

Pilar nº 5

Esquerra: Capitell amb decoració d'ocells mossegant-se les potes. Aquesta activitat simbolitza l'intenció d'aixecar el vol i deixar la terra, l'ansia d'espiritualitat, com es pot veure també en els capitells del monestir de Leyre, a Navarra.

Dreta: capitell de tipus corinti compost de forma simètrica per fulles i volutes senzilles a la part superior.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next