Pilar nº 4 (P4).

Pilar nord-oriental. Conjunt de frisos amb elements vegetals, amb tres capitells, un primer amb un personatge sotmeten animals, probablemente ocells, sobre un primer registre d'acants, un segon capitell de tipus corinti, i un tercer, també corinti, amb elements vegetals decoratius.

Fris amb elements vegetals i capitell de tipus corinti amb decoració a base d'elements vegetals.

Fragment de fris amb elements vegetals i capitell de tipus corinti.

Capitell corinti i fragment de fris amb elements vegetals.

Pilar nº 4

Capitell de tipus corinti amb decoració d'elements vegetals.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next