Capitell nº 10

Capitell amb ornamentació de la lluita d'un guerrer contra un lleó entre elements vegetals, molt mutilat i de difícil reconeixement del detall de les figures.

Malgrat que dins el bestiari romànic les imatges de lleons solien ser considerades com de signe positiu, com guardians, amb una simbologia de noblesa i força, també presenten, entre altres, el vessant de ser vençuts per la força superior de l'home, la supremacia del guerrer armat que el caça.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next