Capitell nº 9

Capitell amb decoració d'ocells picotejant fruits damunt els elements vegetals, formats per fulles i tiges encintades sobreposades i entortilligades.

Amb una temàtica i ornamentació similar a la d'altres capitells de la filera, en aquest cas es repeteix el mateix disseny a les quatre cares del capitell.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next