Pilar nº 2 (P2).

Pilar septentrional. En aquest fris s'hi representen ocells picotejant fruits entre elements vegetals. Els capitells de les cantonades presenten la mateixa temàtica de parelles d'ocells picotejant els fruits situats a manera de fris continu, i per tant mantenen una unitat respecte dels frisos.

Capitell i fris.

Detall del fris.

A l'esquerra, capitell i la seva continuïtat amb el fris.

A l'esquerra, capitell i la seva continuïtat amb el fris.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next