Capitell nº 3

Capitell amb decoració de temàtica vegetal, amb tijes que esdevenen cintes apuntades, que es repeteix de forma idèntica a les quatre cares. Malgrat el desgat que presenta, s'aprecia la notable distribució harmònica de l'alt relleu de les fulles amb els elements gairebé geomètrics que les uneixen i s'encreuen formant un lligam continu a tot el capitell.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next