Capitell nº 4

Capitell gòtic amb decoració de temàtica vegetal, idèntica i continuada a les quatre cares. Aquest és un dels capitells d'época gòtica instal·lat en substitució de l'anterior, desconegut, original del moment de construcció del claustre.

La simplicitat del traç bàsic de la decoració del capitell, i la seva repetició, donen una buscada sensació d'allargament de la peça.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografia presa per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next