Capitell nº 30

Capitell decorat amb escena de cacera del senglar.

A la Porta dels Apòstols de la mateixa Catedral, a la decoració de les mènsules que suportaven les figures, s'hi pot veure una altra escena de cacera del senglar, en aquest cas, perseguit per un gos.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral
  • Back-Index-Next