Capitell nº 31

Capitell decorat amb escena de discòrdia sobre fons vegetal, compost de fulles i tiges encintades. Dos personatges s'enfronten amb armes, envoltant l'escena la totalitat del capitell.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral


  • Back-Index-Next