Pilar nº 10 (P10), Fris a quatre cares, anomenat dels constructors.

Pilar occidental. En aquest fris s'hi representen diverses escenes del treball de picapedrers i escultors, amb un bisbe i el seu seguici sota arcades, complementats amb elements vegetals. Correspon a les imatges més famoses del claustre i de les més esmentades en el repertori romànic català.

Escena de picapedrers i escultors.

Picapedrer i inici de la cara amb decoració vegetal.

Fris amb elements vegetals.

Primera part de l'escena amb transport d'aigua.

Segona part de l'escena amb transport d'aigua.

Decoració floral i inici de l'escena del seguici del bisbe.

Escena amb bisbe, beneïnt els treballs que es duen a terme, i seguici sota arcades.

Pilar nº 10

Capitell amb decoració vegetal a la cantonada del fris historiat. En aquesta seqüència d'escenes hi ha qui ha volgut veure-hi autoretrats dels autors del treball.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next