Capitell nº 2

Capitell amb decoració d'escena de cacera, amb conill, personatge -molt mutilat- i gos entre elements vegetals i pinyes o fuits. A les imatges es presenten les quatre cares del capitell que segueixen una sola seqüència, molt dinàmica per la persecució indefinida que s'hi presenta.

A la porta dels Apòstols figura una representació d'una altra seqüència de cacera, en aquesta ocasió sense el personatge-caçador, si no tan sols la persecució del gos al conill, i en una altra la persecució d'un senglar.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next