Capitell nº 27

Capitell decorat amb escenes de lluita entre dos personatges, armats o amb vestidures de lluita, encerclant completament el capitell.

Hi ha opinions que hi veu la lluita de Jacob amb l'àngel, basant-se en l'estat malmès de la part superior de l'esquena d'un dels personatges, interpretant-ho com la mutilació d'unes ales (que en aquest cas haurien d'haver estat exemptes).

En aquest mateix claustre es pot veure l'escena de la lluita entre Jacob i l'àngel al tercer fris del pilar nº 7, executat amb una tècnica i responent a un disseny ben diferenciat.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral
  • Back-Index-Next