Capitell nº 28

Capitell decorat amb escenes de lluita entre dos personatges, en presència d'altres a la part del darrera del capitell.

Completa la decoració, a la part alta del capitell, un conjunt d'elements vegetal compostos per fulles i tiges encintades i sobreposades, que s'encargolen.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral
  • Back-Index-Next