Capitell nº 16

Capitell historiat. Paràbola de Llàtzer i Epuló.

A dalt: El banquet d'Epuló. Primera escena de la narració de la paràbola del ricó Epuló, que apareix luxosament vestit i servit per un criat que li ofereix les menges amb el genoll a terra, o el pobre Llàtzer que li demana una almoina. Hi havia un home ric que vestia de porpra i lli finíssim i banquetejava cada dia esplèndidament. Un pobre, que es deia Llàtzer, jeia al seu portal, cobert de nafres, desitjant de saciar-se del que queia de la taula del ric; fins els gossos venien a llepar-li les nafres.. (Lluc. 16:19-21).

La paràbola d'Epuló i Llàtzer, al Codex Aureus Epternacensis (1035-1040). Germanisches Nationalmuseum, Nüremberg. (Wikipèdia)

A la dreta, a dalt: Mort de Llàtzer. El pobre, doncs, va morir, i fou portat pels àngels al si d'Abraham; va morir també el ric, i el van sepultar. (Lluc. 16:22).

A la dreta, al centre: L'anima de Llàtzer al sí d'Abraham. A la regió dels morts, enmig dels turments, va alçar els ulls i va veure Abraham des de lluny, i Llàtzer al seu si. Llavors va cridar: «Pare Abraham, tingueu compassió de mi, i envieu Llàtzer perquè mulli amb aigua la punta del dit i em refresqui la llengua, que pateixo terriblement en aquestes flames». (Lluc. 16:23-24).

A la dreta, a baix: Mort d'Epuló. Abraham va respondre: «Fill, recorda't que ja vas rebre els teus béns durant la teva vida, i Llàtzer, en canvi, els seus mals; ara, doncs, ell troba aquí el consol, i tu, en canvi, pateixes. A més, entre nosaltres i vosaltres hi ha un gran abisme, de manera que els qui volen passar d'ací a vosaltres no poden, ni d'aquí travessar cap a nosaltres». (Lluc. 16:25-26).


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next