Capitell nº 17

Capitell historiat. Dormició, o Mort, de la Verge Maria. Tres de les cares presenten un estat molt mutilat.

La temàtica de la dormició, mort o trànsit de la Verge Maria ha estat relativament poc tractat a la història de l'art.

Dormició de la Verge. Tempera i or sobre taula. El Greco, abans de 1567. Catedral de la Sagrada Dormició de la Verge, Ermoupolis. (Wikipèdia)


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next