Pilar nº 7 (P7), Quart fris

Pilar sud-oriental. En aquest pilar s'hi representen diverses escenes de la història d'Isaac i Jacob, en diversos frisos i capitells, alternats aquests darrers amb d'altres de temàtica vegetal i decoració zoomòrfica d'ocells picotejant fruits.

Quart fris, primera escena. Anunci de Raquel a Laban de l'arribada de Jacob: Després Jacob va besar Raquel i esclatà en sanglots. Féu saber a Raquel que era parent del seu pare i fill de Rebeca, i ella va córrer a anunciar-ho al seu pare. (Gènesi, 29:11-12)

Quart fris, segona escena. Trobament entre Laban i Jacob (1ª part): Així que Laban va sentir que es tractava de Jacob, el fill de la seva germana, va córrer a trobar-lo, el va abraçar, el va omplir de petons i el dugué a casa seva. I Jacob li contà totes aquestes coses. (Gènesi, 29:13)

Quart fris, segona escena. Trobament entre Laban i Jacob (2ª part) i fragment de capitell amb parella d'ocells picotejant fruits: Així que Laban va sentir que es tractava de Jacob, el fill de la seva germana, va córrer a trobar-lo, el va abraçar, el va omplir de petons i el dugué a casa seva. I Jacob li contà totes aquestes coses. (Gènesi, 29:13)


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next