Capitell nº 11

Capitell amb decoració d'elements vegetals, cintes i pinyes o fruits. Capitell molt desgastat en tres les quatre cares, en les que presenta sempre la mateixa decoració.

De concepció i traç més simple que d'altres similars, presentaria als dos extrems superiors i inferior fulles en alt relleu, avui desaparegudes de forma gairebé total.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral  • Back-Index-Next