La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

El nom de la plaça. La plaça de Bell-lloc, propera a la plaça del Vi, hi és comunicada pel carrer Nou del Teatre; per la banda oposada compta amb un carreró que la connecta amb la travessia de l'Auriga, via que pertany a la mateixa plaça. Les referències del nomenclator, des del segle XIV, fan referència a la família gironina que hi tenia el seu casal: els Bell-lloc.

Banquet de la comunió de Mercè Vila Reig celebrada en una casa de la plaça Bell-lloc. 1925

Banquet de la comunió de Mercè Vila Reig celebrada en una casa de la plaça Bell-lloc. 1925. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Tot i així, Jaume Marquès i Casanovas (1) esmenta que se n'havia dit carrer dels Paraires, al·ludint probablement que hi tenia la seva seu el segle XVII la confraria d'aquest sector del tèxtil (R. Alberch), plaça de Mossèn Alemany, i més tard plaça de "Betlloc".
En aquests dos darrers casos el nom feia referència a dues destacades famílies que hi havien tingut els seus casals; encara l'any 1812 es documenta el forn de la casa "Bitlloc" i l'any 1830 Melció de Bell-lloc era propietari d'una casa, tot i que ell vivia a Barcelona. El 1860, en demanar un permís a l'Ajuntament per reconstruir una casa, se l'esmenta com a plaça "del Ayet" i l'any 1885 se la cita com a "plazuela del Teatro", en clara al·lusió a la proximitat del Teatre Municipal i del carrer Nou del Teatre. Amb tot, a la reforma dels noms de carrers feta el 1876 se li torna a assignar el nom de plaça Bell-lloc i s'explica que durant un temps havia estat annexionada al carrer Nou del Teatre, la qual cosa justifica que durant un cert temps també se'n digués "plaça del carrer Nou".

Àpoca atorgada per Margarida, filla del difunt Francesc Terrats, pellisser de Girona, a favor de Jaume de Bordils, Pere de Bell-lloc i Bernat Vilar, cònsols de l’Hospital Nou de Girona. 1379

Àpoca atorgada per Margarida, filla del difunt Francesc Terrats, pellisser de Girona, a favor de Jaume de Bordils, Pere de Bell-lloc i Bernat Vilar, cònsols de l’Hospital Nou de Girona. 1379. Fons Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Des de la segona meitat del segle XIX el nom oficial ja és l'actual, tot i que sovint coexistí amb els noms populars pels que la gent el denominava i que en molts casos eren més coneguts que l'oficial. Encara l'any 1937 la Federació local de Sindicats d'Indústria de Girona la volia batejar com a plaça José M. Martínez, anarcosindicalista asturià.

Girona a la primera meitat del segle XIV. S'hi assenyalen: 1) Casal d'en Bell-lloc. 2) Plaça del Pou, actual plaça Bell-lloc

Girona a la primera meitat del segle XIV. S'hi assenyalen: 1) Casal d'en Bell-lloc. 2) Plaça del Pou, actual plaça Bell-lloc. Dibuix de Jordi Sagrera - (Ampliar)

Referències històriques de la plaça. L'actual plaça dels Bell-lloc, al segle XIV, era anomenada "plaça del Pou", nom que surt documentat el 1381. En aquesta plaça hi tenia el seu casal la família del Bell-lloc, família de ciutadans va donar molts jurats a la ciutat al llarg d'aquell segle. El vell casal familiar, anterior al de la plaça, era al Mercadal fins que l'any 1302 es traslladaren a l'altra banda del riu Onyar. La casa principal es documenta, el 1535, al carrer d'en Bell-lloc.

Girona el 1535. S'hi assenyala: 1) carrer d'en Bell-lloc, actual plaça Bell-lloc

Girona el 1535. S'hi assenyala: 1) carrer d'en Bell-lloc, actual plaça Bell-lloc. Dibuix de Jordi Sagrera - (Ampliar)

La plaça, a més de la seva entrada principal pel carrer Nou del Teatre, també té un carreró que tot fent una ziga-zaga la connecta amb la travessia de l'Auriga. Aquest carreró ja es documenta al segle XVI, i més tard, el 1683, s'esmenta com a "carrer del Forn de Don Geroni Betlloch", a la cruïlla del qual hi havia la confraria dels paraires. En aquests anys només hi havia obert el primer tram, que quedava tancat al final. Amb tot, l'any 1860 s'entrà en negociació amb el propietari de la darrera casa per tal de procedir a l'obertura del segon tram del carrer, que l'enllacés amb la travessia de l'Auriga, la qual cosa es va fer al cap de poc temps. El 1876 ja devia haver-se fet, atès que hi havia la intenció, que no prosperar, de posar-li el nom de carreró d'Antic Roca, gironí professor universitari, actiu a Barcelona en el segle XVI.

Obres de remodelatge de la plaça Bell-lloc. 1989

Obres de remodelatge de la plaça Bell-lloc. 1989. Lluís Serrat Masferrer. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

El sector pròpiament de plaça era l'indret designat per l'Ajuntament els anys trenta del segle XIX per tal que els traginers hi deixessin els carros i els cavalls quan anaven al mercat de la propera plaça del Vi.
Les cases són d'una alçària de quatre pisos i bastides amb carreus de pedra. Antigament hi hagué una pensió, datada l'any 1878. La façana de la casa número 1 que tenia ocupats els baixos per una barberia, mostra uns esgrafiats obra de Rafael Masó del 1923. Pels anys deu del segle XX es procedí a un agençament general de la plaça, mitjançant nova pavimentació, clavegueram i enllumenat per llums d'incandescència. Als baixos de la casa número 1 també hi havia l'any 1878 la fàbrica de gasoses del francès Juan Laverni, i l'any 1937 hi trobem instal·lada la seu del Partit Socialista Unificat de Catalunya (R. Alberch).

Carrer que comunica la plaça dels Bell-lloc amb la travessia de l'Auriga. 1990

Carrer que comunica la plaça dels Bell-lloc amb la travessia de l'Auriga. 1990. Jordi S. Carrera. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Anunci publicat al periòdic "Front" el 25/11/1937.


Notes

(1) - Segons Jaume Marquès, en un article publicat al diari "Los Sitios de Gerona" el 14/5/1978, la plaça dels Bell-lloc que caldria retolar-la com "plaça d'En Betlloc", atès que, segons afirmava, aquest era el cognom del propietari de l'edifici que dona a dita plaça i a la plaça del Vi, edifici que l'any 1688 era propietat de Ramon Bitlloc. Anteriorment havia estat de Galderic Coll, i encara abans, de la vídua Martí. La plaça havia dut el nom de Mossèn Alemany perquè allà hi havia tingut la casa el ciutadà d'aquest cognom. El carreró en forma de colze, que sortint de la susdita plaça va a la "Travesia de l'Auriga", antigament era el "carrer del Forn d'En Betlloc" i ara és una prolongació de la plaça esmentada, com es desprèn de la seva numeració. - Tornar al text


Bibliografia

- "La plaça dels Bell-lloc". Ramon Alberch i Fugueras. Article publicat al diari "El Punt" el 19/7/1984.
- "Indrets de Girona. Laberint de carrers i de noms". Jaume Marquès i Casanovas. Article publicat al diari "Los Sitios de Gerona" el 14/5/1978.
- "La ciutat de Girona en la 1a meitat del s. XIV: la plenitud medieval". J. Canal; E. Canal; J.M. Nolla; J. Sagrera. 1998. Història Urbana de Girona. Ajuntament de Girona. ISBN 84-86837-68-5.
- "La ciutat de Girona l'any 1535". J. Canal; E. Canal; J.M. Nolla; J. Sagrera. 1995. Història Urbana de Girona. Ajuntament de Girona. ISBN 84-86837-56-1.
- "Una família catalana medieval: els Bell-lloc de Girona 1267-1533". Josep Fernández i Trabal. 1995. Abadia de Montserrat. ISBN 84-7826-649-4.
- "Els Bell-lloc, de pellissers a rendistes". Josep Fernández i Trabal. 1996. Revista de Girona, número 177.
- "Inventari dels pergamins del Fons Mercader – Bell-lloc de l’Arxiu Històric Municipal de Cornellà de Llobregat (segles XI-XVIII)", Joan Fernández i Josep Fernández Trabal. 1989. Fundació Noguera. ISBN 84-7856-006-8.


Racó de la plaça de Bell-lloc

(Ampliar) - Racó de la plaça de Bell-lloc.

Escut de la família Bell-lloc.

Obres de remodelatge de la plaça Bell-lloc. 1989

Obres de remodelatge de la plaça Bell-lloc. 1989. Lluís Serrat Masferrer. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Anunci publicat al periòdic "Aigua-Forts" el 20/6/1915.

Anunci publicat al diari "L'Autonomista" l'11/2/1933.

Carrer que comunica la plaça dels Bell-lloc amb la travessia de l'Auriga. 1990

Carrer que comunica la plaça dels Bell-lloc amb la travessia de l'Auriga. 1990. Jordi S. Carrera. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Cessió de censal per Rafael Raset, a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà i administrador de la Taula de Canvi de Girona durant l’any present. 1571

Cessió de censal per Rafael Raset, a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà i administrador de la Taula de Canvi de Girona durant l’any present. 1571. Fons Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Finestra al carreró que enllaça amb la travessia de l'Auriga

Finestra al carreró que enllaça amb la travessia de l'Auriga - (Ampliar)


Localització
41º 58' 58" N
2º 49' 28" E


• Els Bell-lloc". Article històric de la nissaga gironina que va donar nom a la plaça.

Back-Index

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

Creat: 01/05/2023