Pilar nº 8 (P8), Primer fris

Pilar meridional. En aquest pilar s'hi representen diverses escenes del descens als Inferns de Jesús, els condemnats, elements vegetals i capitell amb personatges sotmetent una parella de dracs.

Primer fris (1ª part). "Descensus ad inferos". Jesús descen als inferns. A l'esquerra, capitells amb personatges sotmetent una parella de dracs: Ara be, això de pujar, ¿què vol dir sinó que també havia baixat a les regions inferiors de la terra? Aquell qui baixà és el mateix que també puja més amunt que tots els cels per omplir-ho tot. (Epístola als efesis, 4:9-10)

Primer fris (2ª part). Jesús, acompanyat per àngels, esbotza les portes de l'infern, portes que, segons Sureda (op. cit.), corresponen als exemplars que es coneixen de l'època, en fusta i la ferramenta artística cargolada.

A la dreta, a baix:

Capitell a la cantonada del fris, amb decoració de personatges sotmentent una parella de dracs molt estilitzats.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next