Capitell nº 20

Capitell historiat. Entrada de Jesús a Jerusalem. A les fotografies es presenten les quatre cares del capitell.

L'endemà, la gran gentada que havia anat a la festa, havent sentit que Jesús anava a Jerusalem, prengueren palmes de les palmeres i sortiren a rebre'l cridant: «Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor, el rei d'Israel!» Jesús va trobar un pollí i va muntar-hi, tal com està escrit: No temis, filla de Sió; mira el teu rei que ve, muntat en un pollí de somera. (Joan, 12:12-14).

Quan eren prop de Jerusalem i arribaren a Bet-Fagué, a la muntanya de les Oliveres, Jesús va enviar dos deixebles tot dient-los: «Aneu al poblet d'enfront vostre, i tot seguit trobareu una somera fermada, i amb ella, un pollí; desfermeu-la i porteu-me'ls. I, si algú us deia res, digueu que el Senyor els necessita, i que de seguida els tornarà». Això s'esdevingué perquè es complís l'oracle del profeta: Digueu a la filla de Sió: Vet aquí que el teu Rei ve a tu, humil i muntat sobre una somera, amb un pollí, fill d'un animal de càrrega. Els deixebles hi van anar i, tal com els havia ordenat Jesús, menaren la somera i el pollí; els van posar els mantells a sobre, i va muntar-hi. La majoria de la gent estengueren els seus mantells pel camí; d'altres tallaven branques dels arbres i encatifaven el camí. I les multituds que anaven al davant i les que el seguien cridaven: «Hosanna1966 al fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a les altures!» (Mateu, 21:1-9).

Quan s'acostaven a Jerusalem, a Bet-Fagué i Betània, prop de la muntanya de les Oliveres, va enviar dos dels seus deixebles i els digué: «Aneu al poble d'enfront vostre i, així que hi entren, trobareu un pollí fermat, sobre el qual ningú no ha muntat mai; desfermeu-lo i porteu-lo. I, si algú us deia: «¿Per què feu això?», digueu: «El Senyor el necessita, i de seguida el tornarà aquí». Se n'anaren i trobaren un pollí fermat en un portal, a fora, al carrer, i el van desfermar. Alguns dels qui eren allí els dugueren: «¿Què feu, que desfermeu el pollí?» Però ells els van respondre tal com Jesús els havia dit; i els van deixar fer. Aleshores dugueren a Jesús el pollí, li tiraren al damunt els seus mantells, i va muntar-hi. Molts estengueren pel camí els seus mantells; d'altres, ramatge que tallaven dels camps. I els qui anaven davant i els qui seguien cridaven: «Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Beneït el regne que ve del nostre pare David! Hosanna a les altures!» (Marc, 11:1-10).

Quan fou a la vora de Bet-Fagué i Betània, prop de la muntanya anomenada de les Oliveres, va enviar dos dels seus deixebles dient-los: «Aneu al poble d'enfront vostre i, entrant, hi trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat mai; desfermeu-lo i porteu-me'l». I, si algú us pregunta: «Per què el desfermeu?», digueu que el Senyor el necessita». Van marxar, doncs, els enviats, i ho trobaren tal com els havia dit. Mentre desfermaven el pollí, els seus amos els digueren: «¿Per què desfermeu el pollí?» Ells contestaren: «El Senyor el necessita». El van dur a Jesús, tiraren damunt del pollí els mantells i van fer-hi muntar Jesús; i, mentre avançava, estenien els propis vestits pel camí. Quan ja s'acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels deixebles començaren alegres a lloar Déu amb gran clamoreig per tots els prodigis que havien vist, dient: «Beneït el qui ve, el Rei, en nom del Senyor! Pau al cel i glòria a les altures!» (Lluc, 19:29-38).


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next