Pilar nº 7 (P7), Segon fris

Pilar sud-oriental. En aquest pilar s'hi representen diverses escenes de la història d'Isaac i Jacob, en diversos frisos i capitells, alternats aquests darrers amb d'altres de temàtica vegetal i decoració zoomòrfica d'ocells picotejant fruits.

Segon fris, primera escena. El viatge d'Isaac: Després d'aquests fets, Déu posà a prova Abraham i li digué: «Abraham, Abraham!» Ell respongué: «Aquí em teniu». Digué: «Pren el teu fill únic que estimes, Isaac, vés al país de Morià i sacrifica'l allà en holocaust dalt d'una muntanya que t'indicaré». Abraham es llevà de bon matí, va ensellar l'ase i prengué amb ell dos dels seus mossos i el seu fill Isaac. Va estellar la llenya de l'holocaust i es posà en camí cap a l'indret que Déu li havia dit. (Gènesi, 22:1-3)

Segon fris, segona escena. El sacrifici d'Isaac: Abraham agafà la llenya de l'holocaust i la posà al damunt del seu fill Isaac, prengué a la mà el foc i el ganivet, i tots dos plegats es posaren a caminar. Isaac digué al seu pare: «Pare!» Respongué: «Sí, fill». Digué: «Bé, aquí hi ha el foc i la llenya, però on és l'anyell per a l'holocaust?» Abraham contestà: «Déu es proveirà de l'anyell per a l'holocaust, fill meu». I continuaren caminant plegats. Un cop arribats a l'indret que Déu li havia indicat, Abraham hi bastí l'altar i hi va estendre la llenya. Després lligà el seu fill Isaac i el posà damunt l'altar, sobre la llenya. Abraham allargà la mà i prengué el ganivet per degollar el seu fill. Però l'àngel de Jahvè el cridà des del cel: «Abraham! Abraham!» Respongué: «Aquí em teniu». Ell digué: «No allarguis la mà contra el minyó, no li facis res! Ara sé que tems Déu: no m'has refusat el teu fill únic». Abraham alçà la vista i veié un be amb les banyes entortolligades en un matoll. Anà a prendre el be i el sacrificà en holocaust en lloc del seu fill. (Gènesi, 22:6-13)

Segon fris, tercera escena. Benedicció de Jacob: Jacob s'atansà al seu pare Isaac. Aquest el palpà i digué: «La veu és la de Jacob, però les mans són les d'Esaú». No el va reconèixer, perquè les seves mans eren peludes com les del seu germà Esaú, i el va beneir. Li preguntà: «De debò ets el meu fill Esaú?» Contestà: «Sí». Li digué: «Serveix-me, deixa'm menjar de la caça, fill meu, i així et beneiré». El va servir, i va menjar. Li presentà vi, i en va beure. Acabat, el seu pare Isaac li digué: «Acosta't, fill meu: besa'm». S'hi va acostar i el va besar. En sentir l'olor dels seus vestits, el va beneir així: «Oh, l'olor del meu fill és com l'olor d'un camp que Jahvè ha beneït. (Gènesi, 27:22-27)

Segon fris, quarta escena. Esaú davant Isaac de retorn de la cacera: Encara Isaac no havia acabat de beneir Jacob, i tot just Jacob havia sortit de davant del seu pare Isaac, que el seu germà Esaú tornà de la cacera. També ell va aparellar un plat i el va presentar al seu pare tot dient-li: «Que el meu pare s'aixequi i mengi de la caça del seu fill, perquè em beneeixi». El seu pare Isaac li preguntà: «Qui ets?» Respongué: «Sóc Esaú, el vostre fill primogènit». Isaac es quedà aleshores terriblement astorat, i preguntà: «¿Qui és, doncs, aquell qui ha caçat una peça i me l'ha portada? He menjat de tot abans que vinguessis i l'he beneït, i quedarà beneït». Quan Esaú va sentir les paraules del seu pare, deixà anar un gran crit ple d'amarguesa i li digué: «Beneïu-me també a mi, pare!» Ell respongué: «El teu germà ha vingut fraudulentament i t'ha pres la benedicció». Esaú digué: «Amb raó li diuen Jacob: aquesta ja és la segona vegada que em suplanta! M'ha pres el dret de primogenitura, i té: ara em pren la benedicció! però no m'heu guardat cap benedicció?» (Gènesi, 27:30-36)


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next