Pilar nº 1 (P1)

Pilar nord-occidental. Pilar decorat amb frisos d'elements vegetals, i capitells de tipus corinti.

A l'esquerra, capitell decorat amb una parella d'ocells afrontats. Primera part de fris amb decoració d'elements vegetals, a base de fulles, pinyes o fruits i tiges encintades cargolades.

Continuació del fris anterior. A la dreta, capitell de tipus corinti, amb decoració d'elements vegetals, disposats en dos ordres sobreposats i volutes cargolades a la part superior.

Tres capitells de tipus corinti, que enllacen el fris anterior amb el següent, amb decoració idèntica en els tres exemplars continuats, d'elements vegetals, disposats en dos ordres sobreposats i volutes cargolades a la part superior.

Fris decorat amb elements vegetals consistents en fulles i tiges cargolades i sobreposades, continuació dels capitells anteriors, decoració que es repeteix al fris de la cara interna del pilar.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next