Plànol del claustre de la catedral amb la identificació de les posicions dels pilars (P) i dels capitells (nombres). La fletxa indica el sentit d'identificació de les peces.

JOIES DE PEDRA: PILARS I CAPITELLS

El claustre de la catedral agrupava al seu entorn les estances comunitàries oficials dels canonges: la sala capitular (documentada el 1058), el dormitori, més tard sagristia, un celler (esmentat el 1065), i el refetor a l'actual capella de l'Esperança, i en un pis alt, obra del segle XII, l'estança biblioteca de la seu des del 1395.

Aquestes estances, que ja devien estar comunicades entre si per un pati celobert, ho foren a partir del segle XII, moment de la seva construcció, per les quatre galeries porxades del claustre.

Els pilars i capitells presenten decoracions escultòriques classificables, segons el treball de Sureda esmentat a la bibliografia, en tres temàtiques: escenes didàctiques de l'Antic i del Nou Testaments, escenes aïllades amb humans i animals, i un tercer grup constituït per motius vegetals i geomètrics, individualitzats o mixtes.

Els treballs escultòrics, alguns dels quals són dels més reproduïts del romànic català, estan emparentats amb els dels claustres de Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Rodes, tots tres de l'últim terç del segle XII. Alguns autors fins i tot opinen que el taller que treballava el claustre gironí es va traslladar a partir de 1190 al monestir de Sant Cugat del Vallès.En els següents apartats es documenten de forma individual els capitells, seguint un circuit paral·lel a les agulles del rellotge, des de l'extrem nord-oest dels claustres, en una primera passada per la part interior, cap a les parets de la construcció, i en una segona, la filera externa, la que dóna al jardí del claustre. Els relleus que corresponen als pilars, generalment frisos continuats a les diverses cares, es presenten de forma individualitzada sense diferenciar-ne les cares.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next