Pilar nº 11 (P11)

Pilar occidental. Compost de quatre frisos i quatre capitells, tots decorats amb la mateixa temàtica i disseny d'elements vegetals que sorgeixen de la boca d'un cap d'animal fantàstic.

Fragment del segon fris. El disseny compost per un cap d'animal i els elements vegetals que en sorgeixen -fulles, tiges encintades, fruit-, formen un grup circular que es va repetint a tot el pilar.

Fragment de la decoració del tercer fris.

Fragment de la decoració del quart fris (1ª part). A la dreta, capitell cantoner.

Fragment de la decoració del quart fris (2ª part). A l'esquerra, capitell cantoner.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next