Pilar nº 11 (P11)

Pilar occidental. Compost de quatre frisos i quatre capitells, tots decorats amb la mateixa temàtica i disseny d'elements vegetals que sorgeixen de la boca d'un cap d'animal fantàstic.

Capitell inicial i fragment del primer fris. El disseny compost per un cap d'animal i els elements vegetals que en sorgeixen -fulles, tiges encintades, fruit-, formen un grup circular que es va repetint a tot el pilar.

Continuació del primer fris i capitell final.

Cantonada del pilar, amb el final del primer fris, capitell i inici del segon fris. A tots es va repetint i continuant la mateixa seqüència de decoracions.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next