Aquesta màscara dels diola és l'educador de les persones grans, que tenen entre 18 i 100 anys. Esperit protector encarnat en un home amb màscara i disfressa actua com l'eix d'un sistema ritual que integra cançons, tradicions i ritus d'iniciació, de pas de la infància a la vida adulta.

En aquest context es pretén garantir l'ensenyament i la transmissió del complex sistema de coneixements i pràctiques que fonamenta la identitat cultural diola.

El Kankourang té encomanades també les funcions de salvaguardar la justícia i l'ordre, i allunyar els mals esperits.

Kankourang, durant l'actuació del grup Casumai a la vila de Salt, el 24/07/2010.Back-Index