Col·lecció d'edicions bíbliques del Fons de Llibres Antics de la Biblioteca E. E. Schalit

Centre Bonastruc ça Porta - Museu d'Història dels Jueus.
Del 5 d'abril al 31 de maig 2012

L'exposició "Bíblia, els llibres del llibre" presenta una col·lecció de llibres que abasten un arc cronològic extens, des del segle XVI fins a l'actualitat. Són peces que tenen un especial valor i interès tant per la seva antiguitat (el més antic data de 1595) com pel seu contingut: bíblies hebrees originals, edicions facsímils d'exemplars medievals, mapes i il·lustracions de les terres i dels pobles de la Bíblia, tractats i compendis gramaticals de les llengües bíbliques, així com tot tipus d'edicions destinades al públic infantil.

Ampliar
(Ampliar) - "Histoire du Peuple Hebreu", imatge de l'exposició

Imatges preses per gentilesa del Centre Bonastruc ça Porta - Museu d'Histò-ria dels Jueus durant la celebració de l'exposició.

Ampliar
(Ampliar) - Vista d'una de les sales d'exposició


© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés

Ampliar
(Ampliar) - Torà; Nevïim; Ketuvim. Frankfurt-am-Main 1695. Peça de l'exposició

Imatge de l'exposició


[Galeria d'imatges]

Back-Index-Next