Biografia

Eudald Carbonell i Roura va néixer a Ribes de Freser, Girona, el 17 de febrer de 1953. Va cursar estudis superiors a Girona, Barcelona i París. És doctor en Geologia del Quaternari per la Universitat Pierre et Marie Curie (1986) i en Història per la Universitat de Barcelona (1988). Ha estat becari del CSIC a la Universidad Complutense, al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid i a l’Institute de Paléontologie Humaine de París.

Ha realitzat viatges d´investigació i treball de camp a França, EUA, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Algèria, Kenya, Tanzània i Tadjikistan entre d’altres països. Actualment és catedràtic de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i Investigador principal del Grup d’Autoecologia Humana del Quaternari de l’Institut d’Estudis Avançats de la mateixa universitat. Dirigeix l'excavació del Pleistocè Mitjà de l'Abric Romaní, a Tarragona, on han aparegut centenars de peces d'indústria lítica i fins i tot fusta.

Les seves fites científiques més destacades són la creació d´un sistema d´anàlisi de la Tecnologia prehistòrica anomenat Sistema lògic-analític i el reconeixement del poblament antic de la Península Ibèrica. Això el va conduir a desenvolupar un programa d’investigació multidisciplinar a la Sierra de Atapuerca (Burgos), excavacions que dirigeix amb Bermúdez de Castro i Juan Luis Arsuaga.

Ha publicat més de 250 articles científics i de divulgació. És autor i editor d’una vintena de llibres sobre prehistòria. En mostrem una selecció dels mateixos.


Bibliografia de divulgació

Carbonell, E. i Sala, R (2000). Planeta humà. Barcelona: Ed. Empúries. pp.275
Corbella, J.; Carbonell, E.; Moyà, S. i Sala, R. (2000). Sapiens. Un llarg camí cap a la intel·ligència. Barcelona: Ed. 62. pp.180
Llompart,J.; Wagensberg, J.; Salvador, E. i Carbonell, E. (2000) Seres i Estrellas. Barcelona, Ed. Plaza Janés.
Carbonell, E. i Mosquera, M. (2000) Las Claves del Pasado. La Llave del Futuro. Arola Editors. Tarragona
Carbonell, E., X. P. Rodriguez, et al. (2000). Homínidos i Comportamiento complejo. Mundo Científico 208 (enero 2000): 46-51.
Carbonell, E.et al. (1999). L'Homo antecessor i el seu medi natural. Cóm eren i cóm vivien els europeus més antics. Ciència i Cultura al llindar del segle XXI, Institut d'Estudis Catalans , 9-20.
Cervera, J., Arsuaga, J.L., Bermúdez de Castro, J.M. & Carbonell, E. (1998). Atapuerca. Un millón de años de historia. Madrid: Plot Ediciones S.A.

Bibliografia especialitzada

Carbonell, E., M. Mosquera, A. Ollé, X. P. Rodríguez Álvarez, M. Sahnouni, R. Sala, and J. M. Vergès. 2001. Structure morphotechnique de l'industrie lithique du Pléistocène inférieur et moyen d'Atapuerca (Burgos, Espagne). L'Anthropologie 105:259-280
Aguirre, E. and E. Carbonell (2001). "Early human expansions on Eurasia: The Atapuerca evidence." Quaternary International 75: 11-8.
Bermúdez de Castro, J.M., Carbonell, E & Arsuaga, J.L. (ed) (1999). Gran Dolina Site: TD6 Aurora Stratum (Burgos, Spain). J. of Human Evolution, 37: 309-700
Arsuaga, J.L., Lorenzo, C., Carretero, J.M., Gracia, A., Martínez, I., García, N., Bermúdez de Castro, J.M. & Carbonell, E. (1999). A complete human pelvis from the Middle Pleistocene of Spain. Nature 399, 255-258.
Carbonell, E., M. Mosquera, et al. (1999). "Out of Africa: The Dispersal of the Earliest Technical Systems Reconsidered." J. of Anthropol. Archaeol. 18: 119-136.
Carbonell, E. & Vaquero, M. (1998). Behavioral Complexity and Biocultural Change in Europe Around Forty Thousand Years Ago. J. of Anthropol. Res. 54, 373-397.
Bermúdez de Castro, J.M., Arsuaga, J.L., Carbonell, E., Rosas, A., Martínez, I. & Mosquera, M. (1997). A Hominid from the Lower Pleistocene of Atapuerca, Spain: Possible Ancestor to Neandertals and Modern Humans. Science 276, 1392-5.
Carbonell, E. & Vaquero, M., eds. (1996). The Last Neandertals - The First Anatomically Modern Humans. Cultural Change and Human Evolution: The Crisis at 40 Ka BP: Ed. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.
Carbonell, E., Bermúdez de Castro, J.M., Arsuaga, J.L., Díez, J.C., Rosas, A., Cuenca-Bescos, G., Sala, R., Mosquera, M. & Rodriguez, X.P. (1995). Lower Pleistocene Hominids and Artifacts from Atapuerca-TD6 (Spain). Science 269, 826-832.
Castro-Curel, Z. & Carbonell, E. (1995). Wood Pseudomorphs From Level I at Abric Romaní, Barcelona, Spain. J. of Field Archaeol. 22, 376-84.
Carbonell, E., Giralt, S. & Vaquero, M. (1994). Abric Romani (Capellades, Barcelone, Espagne): Une importante séquence anthropisée du Pléistocene Supérieur. Bull. de la Soc. Préhist. Franç. 91, 47-55.
Carbonell, E. & Rodriguez, X.P. (1994). Early Middle Pleistocene deposits and artefacts in the Gran Dolina site (TD4) of the 'Sierra de Atapuerca' (Burgos, Spain). J. of Human Evol. 26, 291-311.
Back