Pilar nº 8 (P8), Quart fris

Pilar meridional. En aquest pilar s'hi representen diverses escenes del descens als Inferns de Jesús, els condemnats, elements vegetals i capitell amb personatges sotmetent una parella de dracs.

Quart fris (1ª part). Elements vegetals. Fulles cargolades i tiges encintades. A l'esquerra, parella d'ocells.

Quart fris (2ª part). Elements vegetals. Fulles cargolades i tiges encintades.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next