Capitell nº 7

Capitell amb decoració d'una parella d'ocells entre elements vegetals, formats per fulles i tiges encintades que es sobreposen i cargolen donant continuïtat a les cares del capitell.

El disseny i la talla de les plomes del cos i de les ales de les aus correspon al model emprat, també, en la decoració del capitell nº 1 d'aquesta mateixa filera i, com en aquell cas, amb els animals sense referenciació simètrica.

El notable desgast que presenten les dues cares externes del capitell no impedeixen seguir perfectament el traçat de les formes dels elements decoratius.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next