Capitell nº 62

Capitell gòtic amb decoració de temàtica vegetal molt senzilla i estilitzada, continuada a les quatre cares. Aquest és un dels capitells d'época gòtica instal·lat en substitució de l'anterior, desconegut, original del moment de construcció del claustre.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografia presa per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next