Capitell nº 47

Capitell de tipus corinti amb decoració vegetal i lleons asseguts sobre acants a les quatre cantonades, i dels quals en sorgeixen tiges de la boca que acaben en palmetes i altres elements vegetals.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • L'estructura compositiva d'aquest capitell és similar a la del capitell nº 39.


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

    Back-Index-Next