Capitell nº 35

Capitell decorat amb escenes de lleons sobre personatges als que mosseguen el cap.Cacera de lleons, del llibre d'esbossos de Villard de Honnecourt (c. 1230). Bibliothèque Nationale, Paris. (Wikipèdia).


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral


  • Back-Index-Next