Josep Maria Fonalleras

Portada del llibre Llarga vista, d'Editorial Emp˙ries, amb l'obra de Santiago Roca D. Costa Lamb's Conduit St. - Londres com tema de fons.

Tornar a l'obra | Anar a article