Confraria que té el seu orígen en les Congregacions Marianes de Dames de la Cort d'Honor i els Cavallers de Nostra Senyora del Pilar, congregacions que participaven en actes molt destacats de la Setmana Santa gironina, com la participació en les quaranta hores de la Catedral i l'assistència a la processó del Divendres Sant.

El 20 de juny de 1950 les dues congregacions nomenaren una comissió mixta, que donà lloc a la Confraria que sortia a la processó amb la bandera del Pilar, bandera que l'any 1952 va ser prohibida per la Junta de Confraries per no trobar-la representativa; l'any 1992, no obstant, es va aconseguir l'autorització perquè tornés a sortir la bandera.

L'any 1996, a conseqüència de la remodelació d'estatuts que es va dur a terme l'any anterior, va quedar constituïda com una associació privada de fidels "Confraria de la Santa Faç de Girona".Bibliografia

  • Treball del Centre d'Estudis de Setmana Santa, de Clara Herranz Padres, publicat al programa de Setmana Santa de Girona, 2007. Dipòsit legal GI-175-98.
  • Back