Confraria que té el seu orígen en la fundació, per Sant Pau de la Creu, de l'ordre dels Pares Passionistes, institució que tenia tres branques: els pròpiament passionistes, les monges amb el mateix nom, i els seglars. Aquests darrers constituïen Germandat a les diòcesis on s'establien. A Girona, un grup d'aquests darrers iniciaren contactes amb els Pares Passionistes de Barcelona amb l'objectiu de fundar una Confraria, els estatuts de la qual foren aprovats pel pel bisbe Cartañà, el 2 de desembre de 1943. L'acte fundacional va tenir lloc el 20 de febrer de 1944, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal, església seu de la Confraria.

Després d'adquisicions successives de diverses imatges de la Mare de Déu, un Sant Crist i un Sant Joan, l'any 1946 va sortir el pas per primera vegada a la processó del Divendres Sant.Bibliografia

  • Treball del Centre d'Estudis de Setmana Santa, de Clara Herranz Padres, publicat al programa de Setmana Santa de Girona, 2007. Dipòsit legal GI-175-98.
  • Back