L'any 1950 es va materialitzar la iniciativa d'un grup de gironins d'orígen residents a Barcelona, per constituir-se oficialment en "La Hermandad de San Narciso". Amb l'objectiu d'establir vincles estables amb alguna entitat gironina que els permetés tenir una seu, contactaren amb residents al barri de Sant Narcís i amb la seva parròquia, on va quedar fixada la seu de la nova Confraria, fusió de la "Hermandad de San Narciso" y els nous confrares gironins, que va adoptar el nom de "Cofradía del Descendimiento".

L'any 1953 va ser beneït el pas a l'església de Sant Narcís. A finals dels anys setanta, va deixar de sortir a la processó, guardant-se el pas a l'església de Sant Lluc, fins que l'any 1995 va tornar a reaparèixer a la processó del Divendres Sant.Bibliografia

  • Treball del Centre d'Estudis de Setmana Santa, de Clara Herranz Padres, publicat al programa de Setmana Santa de Girona, 2007. Dipòsit legal GI-175-98.
  • Back